Zapytanie ofertowe dotyczy zadania nr 2: „Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej do aneksu decyzji nr 615/2015 wydanej 19.05.2015 r. przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie”.

Więcej informacji dotyczących zapytania ofertowego w załączniku znajdującym się poniżej:

zap_ofertowe_Rurzyca_09092017.pdf