loading...
Czwartek XXVI tygodnia okresu zwykłego | Wspomnienie dowolne Św. Brunona | czytania na dziś >>

ENERGIA ELEKTRYCZNA NIEZBĘDNA TAKŻE W FUNCJONOWANIU KOŚCIOŁA I PLEBANII.

Dzisiaj jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy w latach 90-tych z wielkim entuzjazmem wznosili kościół i plebanię w Kliniskach Wielkich. Nasi Parafianie, Dobrodzieje i Kapłani wykonali wielką pracę pełną poświęcenia i wyrzeczenia budując kościół pw. bł. Michała Kozala biskupa i męczennika i dom parafialny. Teraz my przejmujemy obowiązki zadbania o te obiekty. Dlatego w listopadzie podjęliśmy się zadania, aby unowocześnić całą instalację elektryczną.

W Y M I A N A   R O Z D Z I E L N I   E L E K T R Y C Z N Y C H

 

  1. Wymiana rozdzielni głównych na nowe dla kościoła i plebanii.
  2. Nowy rozdział linii zasilającej WLZ.
  3. Przeniesienie liczników (ze ścian do nowych skrzynek).
  4. Wymiana zabezpieczeń (stare topikowe zastąpiono nowymi).
  5. Została prześwietlona cała instalacja. Zdarzało się zasilanie gniazdek elektrycznych w kościele z zasilania plebanii i odwrotnie.
  6. Niektóre gniazdka elektryczne w kościele były zasilane z oświetlenia kościoła, a nie bezpośrednio z rozdzielni.
  7. W kilku miejscach zrobiono nowe obwody elektryczne (między innymi rok temu gdy wykonywaliśmy nową posadzkę w prezbiterium także położyliśmy całkowicie nowe przewody elektryczne).

Zapraszamy!!!

Rzymskokatolicka parafia
pw Niepokalanego Poczęcia NMP

----

Msze święte

NIEDZIELE:

KLINISKA WIELKIE - 8:00 i 13:00.

RURZYCA - 10:00 i 11:30.

więcej informacji ...